ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten op deze website door:

The littlecuties
Industrieweg 3-J
8263 AA Kampen
E-mail: info@thelittlecuties.nl
KvK-nummer: 66504376
Btw-identificatienummer: NL002261751B55
Website: www.thelittlecuties.nl

Koper: een natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon The littlecuties een overeenkomst sluit.
Bestelling: een overeenkomst tussen The littlecuties en de koper tot de levering van één of meerdere producten, die als zodanig door The littlecuties is geaccepteerd.
Product: een product dat door The littlecuties op de website wordt aangeboden ter verkoop.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
We nodigen je uit de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de verkoop van The littlecuties-producten, na te lezen op onze website: www.thelittlecuties.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op de website door kopers wereldwijd. The littlecuties behoudt het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden worden op de website geplaatst. De koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat deze gebruik maakt van de website. Als je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kan je altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Indien de koper deze voorwaarden niet aanvaardt, kunnen er geen bestellingen worden geplaatst op www.thelittlecuties.nl.

3. BESTELLINGEN OP DE WEBSITE

3.1 De verkoopprocedure
De persoonlijke gegevens van de koper zijn vereist om een bestelling te plaatsen. Deze persoonlijke gegevens worden in de database van The littlecuties opgeslagen om de bestelling te verwerken. De persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy Policy van The littlecuties. De koper heeft op ieder moment toegang tot de persoonlijke gegevens en informatie die door de koper is verstrekt tijdens de bestelling. The littlecuties herinnert de koper dat de persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk ingevuld moeten worden om fouten met betrekking tot verzending van de bestelling te vermijden.
Nadat een bestelling wordt geplaatst, zal de koper een e-mail ontvangen met de bestelbevestiging. Op dit moment is de overeenkomst tot levering van het bestelde product geaccepteerd door The littlecuties. De algemene voorwaarden treden hierdoor in werking en zijn bindend voor de koper en voor The littlecuties.
Het kan voorkomen dat er geen bestelbevestiging ontvangen wordt door de koper door tijdelijke communicatie problemen in het netwerk of een foutief ingevoerd e-mailadres. In beide gevallen adviseert The littlecuties de koper contact op te nemen met de klantenservice.

3.2 Weigering van de bestelling door The littlecuties
Hoewel er alles aan gedaan wordt elke koper van dienst te zijn, behoudt The littlecuties het recht om geplaatste bestellingen te weigeren om welke reden dan ook. The littlecuties behoudt ook het recht de overeenkomst tot levering van een product te beëindigen, zonder de verplichting op zich te nemen de koper te compenseren voor verliezen anders dan het bedrag dat door The littlecuties is ontvangen door de koper voor deze bestelling, in de volgende situaties:

- In het uitzonderlijke geval waarin het product niet beschikbaar is of niet op voorraad blijkt te zijn nadat een orderbevestiging door de koper is ontvangen.
- De bestelling wordt door veiligheidssystemen gedetecteerd als ongebruikelijk of een mogelijke vorm van fraude.
- The littlecuties reden heeft te geloven dat de koper niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
- The littlecuties reden heeft te geloven dat de koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
- In gevallen van spelfouten, fouten met betrekking tot de prijs van de producten of andere fouten op de website.
- The littlecuties niet de mogelijkheid heeft het product te bezorgen bij het verzendadres.
- In gevallen van overmacht (zie art. 8: ‘Overmacht’).

3.3 Weigeren / annulering / wijziging van de bestelling door de koper
De Koper is de prijs verschuldigd die The littlecuties in haar bevestiging conform artikel 3.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
Bestellingen kunnen binnen 24 uur nadat er een overeenkomst / betaling is verricht worden geannuleerd of gewijzigd.
Hiervoor dient de koper middels een e-mail The littlecuties hiervan op de hoogte te stellen.
Wordt de bestelling binnen 24 uur niet geannuleerd, dan is de koper de medegedeelde prijs verschuldigd aan The littlecuties.

Let op: wanneer het pakket al in het verzendproces zit kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgegeven. Ook kan er op dat moment niet meer worden afgezien van de bestelling, wanneer de bestelling bij u thuis wordt geleverd kan er alsnog worden afgezien van de bestelling door deze te retourneren.

3.4 Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van The littlecuties gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Auteursrecht afbeeldingen
Alle afbeeldingen op www.thelittlecuties.nl zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet).

4. PRIJS EN BETALING

4.1. Betaling en Valuta
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.

4.2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
Alle prijzen op de website worden weergeven inclusief 21% BTW (belasting toegevoegde waarde), in overeenstemming met de Nederlandse wet.

4.3. Gegarandeerde Prijs
The littlecuties is niet verplicht bestellingen te leveren indien een fout is gemaakt met betrekking tot de weergave of beschrijving van het product en het voor de koper duidelijk is dat de fout typografisch is of de koper redelijkerwijs niet mag verwachten dat in de weergegeven situatie het product beschikbaar is voor aangegeven prijs op de website.
In deze gevallen heeft The littlecuties de mogelijkheid de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag zal door The littlecuties worden teruggestort.

4.4. Betalingsmogelijkheden
The littlecuties biedt een verscheidenheid aan veilige betalingsmogelijkheden, waaronder: iDEAL, Bancontact, PayPal en betalen bij afhalen. Bij de gekozen methode "betalen bij afhalen" komt de koper het product ophalen bij het afhaaladres van The littlecuties.

Ook is het mogelijk om achteraf te betalen met Klarna.
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
- Achteraf Betalen
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u op de website van Klarna. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

4.5. Veiligheid van betalen
Voor The littlecuties is de veiligheid bij het plaatsen van online bestellingen essentieel. Alle transacties worden via veilige betaalsystemen uitgevoerd. De vertrouwelijke gegevens van de betaling worden rechtstreeks en gecodeerd (SSL) aan de bank doorgegeven.

5. LEVERING
De levering van de bestelde producten worden uitgevoerd door geselecteerde vervoerders.
Om problemen te voorkomen omtrent de levering (foutief ingevoerde adressen, geen personen aanwezig op verzendadres, etc.) dient een koper de adresgegevens correct in te voeren.
Tevens dient de koper zijn/haar brievenbus in orde te hebben volgens de officiële brievenbusformaten. The littlecuties verzend alle brievenbuspakketten met track en trace, alsook voldoen de brievenbuspakketten aan de max. vastgestelde formaten door PostNL. Een brievenbuspakje mag maximaal 38 x 26,5 x 3,2 cm groot en 2 kg zwaar zijn. The littlecuties voldoet aan deze eisen. Als de koper zijn/haar brievenbus niet voldoet aan de officiële vastgestelde brievenbusformaten en de bestelling niet afgeleverd kan worden aan de koper, kan The littlecuties niet aansprakelijk gesteld worden. De koper is verantwoordelijk voor de geleden verzendkosten + de verzendkosten die betaald dienen te worden om de bestelling opnieuw te verzenden. De koper dient de verzendkosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling eerst te voldoen voordat de bestelling opnieuw verzonden wordt.
Bestellingen die te groot zijn voor een brievenbuspakket zullen als pakketpost met track en trace verzonden worden en in sommige gevallen ook nog aangetekend en verzekert.

Op het moment dat de bestelling is overgedragen aan het vervoersbedrijf, zal The littlecuties de koper via e-mail een track en trace code sturen, zodat de koper de status van de bestelling op elk moment kan bekijken.

De koper kan bij het selecteren van de verzendmethode ook kiezen voor afhalen bij een PostNL locatie. Let op! De koper dient uiterlijk binnen 7 dagen het pakket op te halen bij de PostNL locatie. Indien dit niet gebeurd zal het pakket retour afzender gestuurd worden. De risico`s dan wel kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de koper.
Bij het kwijtraken en/of beschadigen van het pakket ligt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de koper.
De koper is verantwoordelijk voor de geleden verzendkosten + de verzendkosten die betaald dienen te worden om de bestelling opnieuw te verzenden. De koper dient de verzendkosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling eerst te voldoen voordat de bestelling opnieuw verzonden wordt.

Het is niet mogelijk om de bestelling te annuleren dan wel te retourneren als het pakket niet binnen de termijn afgehaald wordt bij de PostNL locatie en deze bij ons retour komt. De bestelling kan enkel geretourneerd worden als deze door de koper ontvangen/opgehaald is en vervolgens de retour aangemeld is conform onze retourprocedure. Alle informatie omtrent het retourproces is te vinden onder het kopje retourneren op onze website.

5.1. Leveringsvoorwaarden
The littlecuties zal er alles aan doen om de bestelling binnen de verwachte termijn te leveren. De koper is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het correcte verzendadres. In het geval dat er dingen misgaan met de levering door een fout in het verzendadres (dat kan worden toegewijd aan de koper), is The littlecuties niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de bestelling. In het geval dat The littlecuties meer informatie nodig heeft voor de levering, kan de koper benaderd worden door The littlecuties om extra informatie te verschaffen. Dit kan resulteren in een vertraging van de bezorgtijd.
Alle bovengenoemde leveringsvoorwaarden (waaronder de leveringstermijn) op de website dienen beschouwd te worden als verwachte levertijden en niet als gegarandeerde levertijden.
The littlecuties is hierbij ook afhankelijk van de geselecteerde vervoerders om de producten op tijd te leveren.

5.2. Beschadigde, onvolledige of verkeerde producten
In het geval dat de bestelling onvolledig of defect is afgeleverd, dient de koper zo snel mogelijk The littlecuties (meteen) via e-mail op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is ontvangen). Vervolgens zal The littlecuties de zaak afhandelen; de koper moet The littlecuties altijd op de hoogte brengen en wachten op instructies. Een koper die het product op eigen kosten terugzendt, zonder The littlecuties te informeren en te wachten op instructies van The littlecuties, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van de door de koper gemaakte kosten, noch The littlecuties verantwoordelijk houden voor de retourzending.

In het geval een koper een product ontvangt die hij/zij niet heeft besteld, dient de koper The littlecuties zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is geleverd). De koper dient zorg te dragen voor het retourneren van het product nadat hij of zij instructies heeft ontvangen van The littlecuties. The littlecuties zal vervolgens de kosten van de retourzending voor haar rekening nemen en zal een nieuw product naar de koper doen toezenden.

5.3. Ontbrekende producten
Indien een bestelling die is verzonden of wordt verzonden door The littlecuties naar de koper, is vermist, vermist wordt, of indien de koper beweert dat de bestelling niet is bezorgd (ondanks dat informatie voor handen, zoals de track & trace gegevens verstrekt door de vervoerder, anders aangeven) wordt de klachtenprocedure gestart en er zal eerst gewacht worden op de uitkomst van deze procedure. De koper dient in dit geval volledig mee te werken met de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien de bestelling verloren is gegaan door een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure is afgerond), kan The littlecuties niet aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van de bestelling.

Indien de bestelling niet is geleverd aan het verzendadres van de koper binnen 30 dagen, is de koper verplicht de klantenservice van The littlecuties te informeren via e-mail binnen dit tijdsbestek.

In het geval er één of meerdere producten niet meer op voorraad blijken te zijn bij het verwerken van de order zullen de product(en) automatisch gecrediteerd worden naar de betaalrekening van de koper. De koper zal per e-mail een bevestiging ontvangen. Vervolgens zullen de eventuele overige producten uit de order naar de koper verstuurd worden.

6. RETOURNEREN

Elk product dat op de website besteld is kan geretourneerd worden met uitzondering van:
- Op bestelling gemaakte producten (custom orders);
- Alle handgebreide producten;
- Sale artikelen;
- Sokken, kniekousen (om hygiënische redenen);
- Artikelen waar 30% korting of meer op verkregen is;
- Een specifieke kortingsactie waarin dit aangegeven is.

De koper heeft 14 dagen de tijd om de producten te retourneren.
Een retournering dient altijd te worden aangemeld via een e-mail aan info@thelittlecuties.nl. Dit zoals aangegeven op ons instructieformulier retourneren.
Een retour die buiten de termijn van 14 dagen aangemeld dan wel geretourneerd wordt kunnen wij niet meer in behandeling nemen. De koper kan geen gebruik meer maken van het herroepingsrecht.

De artikelen dienen ongebruikt en (indien geleverd) in de oorspronkelijke staat en doos/verzendzak retour te worden gedaan. Mocht deze doos/verzendzak in zodanige staat zijn dat deze niet opnieuw kan worden hergebruikt, dient de koper de artikelen in een gelijkwaardige doos/verzendzak terug te sturen. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden, hierbij dienen eventuele aangehechte labels/kaartjes aangehecht te blijven en beschermfolie/zakjes opnieuw te worden gebruikt. Indien hier niet aan voldaan is zullen wij verwerkingskosten berekenen van €2,95 per artikel.

De artikelen mogen ook geen draagsporen, zoals make-up, zweet-, rook-, wasmiddel,- parfum- of kooklucht, bevatten. The littlecuties behoudt dus het recht om retourzendingen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn, of buiten onze schuld zijn beschadigd. Dit geldt ook als de producten verkeerd zijn behandeld/gewassen.

De koper is verantwoordelijk voor het retourneren van de bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de zending. The littlecuties adviseert de koper het product verzekerd terug te zenden. In geval een verzekerde terugzending vermist raakt, beschadigd wordt, of de bezorging wordt geweigerd (als bijvoorbeeld geen geldige handtekening voor ontvangst getoond kan worden overlegd door de vervoerder), heeft de koper de mogelijkheid de vervoerder verantwoordelijk te houden. De koper dient in dit geval, als de verzender van de retourzending, een klachtenprocedure te starten bij het vervoersbedrijf die hij of zij heeft gebruikt voor de retourzending. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij/zij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.
De kosten van het terugzenden van de bestelling binnen de zichttermijn van 14 dagen worden gedragen door de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal The littlecuties nadat de retour ontvangen is het verwerkingsproces in gang zetten. Dit kan 5 tot 10 werkdagen in beslag nemen afhankelijk van de drukte. Vervolgens zal het door de koper betaalde bedrag exclusief verzendkosten en eventuele betaalkosten binnen 5 werkdagen gecrediteerd worden middels de betaalmethode die gebruikt is.

GIFTCARD
Heeft u betaald middels een giftcard?
- De giftcard kan niet geretourneerd worden;
- Een giftcard of restwaarde hiervan is niet inwisselbaar voor geld;
- Producten aangeschaft d.m.v. een giftcard kunnen niet geretourneerd worden.
- Een giftcard van The littlecuties is alleen online te gebruiken op de website www.thelittlecuties.nl. Een giftcard is niet te gebruiken in één van de fysieke winkels waar onze kleding ook te koop is.

KORTINGSBON
Alle kortingsbonnen van The littlecuties zijn alleen online te gebruiken op de website www.thelittlecuties.nl. Een kortingsbon is niet te gebruiken in één van de fysieke winkels waar onze kleding ook te koop is.
De kortingscode die op de bon staat kan ingevoerd worden in het winkelmandje, vervolgens zal de korting toegepast worden op de bestelling.

De korting is op alle producten geldig met uitzondering van:
- Sale artikelen;
- Handgebreide artikelen;
- Giftcards.

ONLINE KORTINGSACTIES
Alle online kortingsacties van The littlecuties zijn alleen online te gebruiken op de website www.thelittlecuties.nl.
Tevens is de korting niet geldig met terugwerkende kracht.
Is er sprake van een actie met stapelkorting geldt deze korting alleen als de producten die besteld zijn ook daadwerkelijk gehouden worden. Wordt er een deel geretourneerd van de bestelling zal de teveel verkregen korting verrekent worden op de creditnota.

7. GARANTIE EN REPARATIE
The littlecuties staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat The littlecuties er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door The littlecuties, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover The littlecuties kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan The littlecuties gemeld te worden door middel van een e-mail te sturen naar info@thelittlecuties.nl. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van The littlecuties komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:
- Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid. (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade);
- Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud;
- Uitzonderlijke slijtage, slijtage van onze leather look producten;
- Bij het pillen van de stof;
- Loskomende naden en/of zoomen;
- Beschadiging veroorzaakt door een reparatie of aanpassing door een derde zonder instemming van The littlecuties.
- Als er niet voldaan is aan onze wasvoorschriften;
- Als producten beschadigen dan wel verkleuren na het wasssen.

In het geval van vragen over garantie, kan de koper altijd contact opnemen met de klantenservice van The littlecuties. Dit kan door middel van een e-mail te sturen naar info@thelittlecuties.nl.

8. OVERMACHT
The littlecuties is in sommige gevallen m.b.t. pre-orders en handgemaakte producten afhankelijk van de snelheid waarmee de leveranciers producten leveren aan The littlecuties.
The littlecuties kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Mocht de bestelling binnen 30 dagen niet geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY
The littlecuties voldoet aan de privacy voorwaarden zoals beschreven in de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar persoonlijke gegevens aan te passen, te verwijderen of na te kijken door in te loggen op de website.

The littlecuties bewaart de ingevoerde gegevens in een bestand. De gegevens worden alleen gebruikt ter afronding van de bestelling en worden opgeslagen zolang nodig is om eventuele problemen omtrent de verzending van de bestelling op te lossen. The littlecuties garandeert dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig gebruikt zullen worden. De gegevens worden niet met een derde gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de voltooiing van de bestelling of reparatie.

10. VEILIGHEID
Alle producten van The littlecuties dienen altijd onder toezicht gedragen/gebruikt te worden. Dit betekent dat het de eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de ouders/verzorgers van het kind(eren) is. The littlecuties kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

11. TOEPASSELIJK RECHT
De Nederlandse wet is van toepassing op de bestelling en andere overeenkomsten tussen The littlecuties en kopers, ongeacht het land waar het product wordt afgeleverd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 The littlecuties | sitemap | rss